Ładowanie strony...
MENU

„Ekologia w obiektywie” – konkurs fotograficzny dla działkowców

Zapraszamy użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu naszego miasta do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Ekopozytywne Inwestycje w ROD – Ekologia w Obiektywie”. Konkurs przeznaczony jest dla osób dorosłych. Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć „Kartę zgłoszenia” oraz trzy fotografie dokumentujące wdrożone indywidualnie przez działkowców (na terenie posiadanych ogródków działkowych) rozwiązania proekologiczne, służące adaptacji do zmian w klimacie, w tym ograniczaniu zużycia wody, retencjonowaniu wody deszczowej, segregacji odpadów, mikroinwestycjom służącym racjonalnemu gospodarowaniu produktami, dbaniu o czyste powietrze, popularyzacji upraw ekologicznych, itp. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od 13 listopada do 27 listopada. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje z chwilą złożenia przez uczestnika konkursu w siedzibie Urzędu Miasta Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu „Karty zgłoszenia”, stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu, wypełnionej przez właściciela działki, opatrzonej pieczątką oraz podpisem członka zarządu ROD wraz z min. 3 fotografiami (w formacie 10x15) lub fotografiami w formacie elektronicznym (rozdzielczość min. 1024x768) na nośniku lub na adres mailowy: marika.plichta@tomaszow-maz.pl „Kartę zgłoszenia” można pobrać ze strony internetowej www.tomaszow-maz.pl lub www.rozwojlokalny.tomaszow-maz.pl lub bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska i Klimatu, ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, budynek D, I piętro. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas wydarzenia promującego projekt pn.: „ARENA ŚWIĄTECZNEJ ENERGII” 2 grudnia 2023 roku na placu Kościuszki. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz o dokładnym terminie wręczenia nagród przez Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn.: „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Regulamin konkursu oraz Karta zgłoszenia znajdują się w załącznikach.
2023-11-09 11:52 633

Pliki do pobrania