Ładowanie strony...
MENU

III posiedzenie Tomaszowskiej Rady Seniorów

W dniu 9 listopada 2015 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Placu Kościuszki 18 odbędzie się III posiedzenie Tomaszowskiej Rady Seniorów. Poniżej przedstawiamy planowany porządek posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych.
  2. Przedstawienie porządku obrad III posiedzenia Tomaszowskiej Rady Seniorów.
  3. Wybór Sekretarza obrad.
  4. Omówienie propozycji do planu pracy Tomaszowskiej Rady Seniorów na 2016 rok.
  5. Przyjęcie Regulaminu Pracy Tomaszowskiej Rady Seniorów.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie III posiedzenia Tomaszowskiej Rady Seniorów.


PRZEWODNICZĄCA
Tomaszowskiej Rady Seniorów
mgr Krystyna Wilk
2015-11-04 22:34 2014