Ładowanie strony...
MENU

Konsultacje w języku migowym za pośrednictwem SKYPE w Pogotowiu "Niebieska Linia"

W Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 - 15.00 członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się przez SKYPA (pogotowie.niebieska.linia) ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Oferta adresowana jest także do osób głuchych i niedosłyszących - dyżurujący konsultanci posługują się językiem migowym. 

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie powstało w 1995 roku, jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od blisko 20 lat realizują zadania w szeroko pojętym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i edukacji w tym obszarze.

Działania, które prowadzą to:

  • Pomoc psychologiczna
  • Pomoc prawna
  • Ogólnopolska poradnia mailowa
  • Ogólnopolska poradnia telefoniczna
  • Ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
  • Działania szkoleniowe i doradcze dla organizacji państwowych (m. in. Ministerstwa, Policja) oraz dla osób prywatnych
  • Coroczny, ogólnopolski konkurs "Policjant, który mi pomógł", prowadzony od 2008 roku
  • Wydawanie pisma "Niebieska Linia"

Pomocy psychologicznej i prawnej udzielają swoim klientom nieodpłatnie.

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ

Kontakt

ul. Korotyńskiego 13
Warszawa02-121

pogotowie@niebieskalinia.pl

(+48) 22 824-25-01 (sekretariat)

22 823-96-64 (faks)

22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii")

http://www.niebieskalinia.pl

2017-03-16 11:01 1686