Ładowanie strony...
MENU

KORONAWIRUS - zadbaj o profilaktykę [ważne telefony, komunikaty]

W związku z nowymi informacjami dotyczącymi zarażenia koronawirusem w Europie i wzmożoną zachorowalnością na grypę sezonową warto zadbać o swoje zdrowie. Najlepsza – jak zawsze – jest profilaktyka. W przypadku chorób zakaźnych pamiętać należy m.in. o częstym i prawidłowym myciu rąk, ograniczaniu przebywania w dużych skupiskach ludzkich czy chociażby zasłanianiu ust podczas kichania czy kasłania.

WAŻNE TELEFONY

W przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem możemy szukać informacji i porad, dzwoniąc pod podane numery:

800-190-590 ‒ całodobowa infolinia NFZ czynna siedem dni w tygodniu

44 724-45-84 ‒ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim

502-237-659 telefon alarmowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim

736-760-905 ‒ numery dodatkowe do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim

798 030 763

798 030 764

572 504 674

538 635 973

538 635 972

600 903 875

692 409 225

502 058 257

44 725-72-12 ‒ Poradnia Chorób Zakaźnych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia

44 725-72-10 ‒ Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Tomaszowskiego Centrum Zdrowia (ordynator)

44 725-72-11 ‒ Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Tomaszowskiego Centrum Zdrowia (lekarze)

 


12.03.2020 - Teleporady dotyczące koronawirusa w przychodniach POZ – komunikat NFZ

 

Masz gorączkę, duszności, kaszel? Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Jesteś seniorem i potrzebujesz recepty na lek, który bierzesz przewlekle? Potrzebujesz porady lekarza? Skorzystaj z teleporady!

W Łódzkiem teleporad udzielają wszystkie placówki POZ.

Na stronie https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/aktualnosci/aktualnosci_centrali/koronawirus/wykazy_poz/teleporady_-_wojewodztwo_lodzkie_10_03.pdf

placówki podały specjalne numery do teleporad lub numery do swojej rejestracji.

Pod numerem bezpłatnej infolinii NFZ czynnej całą dobę 800 190 590 można uzyskać numer telefonu do przychodni POZ.

Dzięki teleporadzie medycznej możesz otrzymać:

  - zalecenia lekarza

  - e-zwolnienie

  - e-receptę

  - sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.

Teleporady medyczne:

   - ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa

   - ułatwiają izolację osób, które mogą zarażać wirusem innych

   -  rozwiewają obawy, jeśli sytuacja jest niegroźna

   - skrócą czas oczekiwania na wizyty u lekarzy.

 
Nie ma obaw, że teleporady uniemożliwią bezpośrednie wizyty u lekarzy. Jeśli po zdalnym wywiadzie będzie taka konieczność, pacjenci otrzymają sugestię skorzystania z wizyty w placówce medycznej lub skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Ważne!

Godziny teleporad ustalają placówki POZ.

W Tomaszowie Mazowieckim – zgodnie z wykazem Narodowego Funduszu Zdrowia ‒  świadczą je poradnie:

- "PROMYK", ul. ZAGAJNIKOWA 3, tel. 44 724 20 25

- CENTRUM MEDYCZNE ALMED, ul. DZIECI POLSKICH 19, tel. 44 723-66-82, 603 099 646

- CENTRUM MEDYCZNE ALMED, ul. PIŁSUDSKIEGO 32, tel. 44 724-69-47, 536-905-999

- CENTRUM MEDYCZNE KA-MED., ul. DWORCOWA 1/15, tel. 44 724 65 87

- ESKULAP, Al. PIŁSUDSKIEGO 56/58, tel. 44 725 80 00

- MIRMED, ul. MIRECKIEGO 90, tel. 44 724 68 27

- NZOZ "CENTRUM ZDROWIA", ul. BARLICKIEGO 15, tel. 44 723 89 13

- NZOZ "TOM-MED", ul. JANA PAWŁA II 6, tel. 44 725 18 53

- NZOZ MEDICA, ul. STRZELECKA 12, tel. 44 723 25 13; 789 236 379; 789 142 209

- NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MED-KOM, ul. FABRYCZNA 36, tel. 44 726 02 83

- NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA "BIAMED", ul. WILCZA 29/31, tel. 44 723 15 14

- NZOZ "ZDROWIE", ul. BOHATERÓW 14 BRYGADY 17, tel. 44 726 04 71

- NZPOZ PRZY ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ PPH TOMA, ul. PIŁSUDSKIEGO 57, tel. 44 724 62 54; 504 312 902

- PORADNIA RODZINNA - JAROSŁAW KRAWCZYK, ul. PIŁSUDSKIEGO 24, tel. 44 724 22 47

Teleporad udzielają także lekarze specjaliści

Lekarze specjaliści, obok POZ, mogą udzielać teleporad. Z wizyt na odległość będą korzystać m.in. pacjenci poradni onkologicznej, kardiologicznej czy neurologicznej, już pozostający pod stałą opieką specjalistów i wymagający okresowej kontroli. Dzięki telewizycie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu. Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.12.03.2020
INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA SENIORÓW

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce

 Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

 28.02.2020 - INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH (opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:
1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój  stan zdrowia, czyli codziennie mierz  temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie  objawów  grypopodobnych (złe  samopoczucie,  bóle mięśniowe, kaszel).
a) Jeżeli po 14  dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej  wymienione objawy, zakończ kontrolę. b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem  SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną. Na chwilę obecną nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół. Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny, w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.Ze  względu  na  obecnie  wysoką  aktywność  grypy  sezonowej  w krajach  Półkuli Północnejnależy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce Informacje dla podróżujących. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Zalecenia dla osób podróżujących po Chinach,  Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2:

  • unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych,
  • bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,
  • unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,
  • unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,
  • ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk – ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
  • przestrzeganie zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

Informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej podróżni powinni otrzymać szczepienia przeciw grypie co najmniej dwa tygodnie przed podróżą, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami krajowymi i międzynarodowymi.

Została  też uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa. Infolinia działa całodobowo przez siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.

2020-03-16 10:01 1240