Ładowanie strony...
MENU

Nabór kandydatów do Tomaszowskiej Rady Seniorów

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego działając na podstawie Uchwały Nr V/51/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2019 r. o zmianie uchwały Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie powołania Tomaszowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu, ogłasza nabór kandydatów na członków Tomaszowskiej Rady Seniorów.
 
Nabór kandydatów prowadzony jest w dniach 15 kwietnia  - 15 maja 2019 roku. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.
 
Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać lub złożyć do Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. POW 10/16, w godz. 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 17.00.
Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele środowisk działających na rzecz osób starszych.
Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

zarządzenie

załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5

 

2019-04-09 13:29 1916