Ładowanie strony...
MENU

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 11 ust. 3 Statutu Tomaszowskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/51/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2019 roku o zmianie uchwały Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie powołania Tomaszowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu, Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego przedstawia informację o kandydatach do Rady:

 1. Barbara Adamczyk – przez 13 lat uczestnik Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członek zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Czynnie brała udział w imprezach międzypokoleniowych w szkołach i przedszkolach. Członkini chóru Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz chóru miejskiego .
 2. Halina Dobrzyńska – długoletni członek, działacz i wolontariusz w Krajowym Stowarzyszeniu Seniorów „Pasja”. Inicjator wielu ciekawych i udanych akcji: wyjścia do kina, wyjazdy do teatru. Zaangażowana w organizację turnusów wczasowych i rehabilitacyjnych.
 3. Donata Domańska – Emerytka. Wykształcenie wyższe. Od wielu lat pracuje społecznie na rzecz dzieci i osób starszych. Wieloletnia członkini Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim, w którym pełniła funkcję Pełnomocnika, a obecnie Przewodniczącej. Członek I kadencji Tomaszowskiej Rady Seniorów.
 4. Anna Górecka – wieloletni członek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddziału Miejsko – Powiatowego, od 7 maja 2019 roku – prezes PSD. Organizator wycieczek, wyjazdów wypoczynkowych i spotkań integracyjnych. Wrażliwa na krzywdę, która dotyka drugiego człowieka, zwłaszcza starszego i chorego.
 5. Alina Grzelka – sekretarz w Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Chętnie bierze udział we wszystkich działaniach na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Uczestniczka szkoleń programów unijnych. Brała udział w opracowaniu założeń do Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2021 – 2030.
 6. Alicja Jabrzyk – Członek Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim. Wieloletnia członkini stowarzyszenia i wolontariuszka. Członek I kadencji Tomaszowskiej Rady Seniorów.
 7. Wojciech Kuc – z wykształcenia jest nauczycielem. Od grudnia 2013 roku prowadzi klub seniora „Słoneczna Jedynka”. Jest pomysłodawcą wielu imprez dla seniorów, do współtworzenia których zaprasza przedsiębiorców, szkoły, organizacje pozarządowe i inne organizacje. Członek I kadencji Tomaszowskiej Rady Seniorów.
 8. Władysław Mazurek - Członek zarządu Stowarzyszenia Amatorów Plastyków w Tomaszowie Mazowieckim. Wieloletni działacz społeczny i członek wielu organizacji pozarządowych. Nie obca jest mu praca wolontaryjna. Członek I kadencji Tomaszowskiej Rady Seniorów. Alicja Otręba – emerytowana księgowa, członek Klubu Seniora 50+ od 11 lat. Chętnie angażuje się w pracę społeczną.
 9. Antoni Smolarek – długoletni nauczyciel wychowania fizycznego. Członek ZNP Zarządu Oddziału Powiatowego. Organizator imprez dla środowisk senioralnych i pracowników oświaty, a także dla mieszkańców miasta. Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy I LO. Wyróżniony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP, Odznaką „Zasłużony Organizator Kultury, Sportu i Turystyki” .
 10. Józef Suchodolski – Pułkownik w stanie spoczynku. Kawaler Orderu Virtuti Militari oraz wielu innych odznaczeń i medali państwowych. Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Starości Tomaszowskim. Prezes Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Tomaszowie Mazowieckim. Członek wielu stowarzyszeń kombatanckich. Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Płk Suchodolski jest wielkim przyjacielem dzieci i młodzieży. Bierze czynny udział w lekcjach i pogadankach o historii, której był świadkiem nie tylko na terenie miasta, ale także powiatu i województwa. Członek I kadencji Tomaszowskiej Rady Seniorów.
 11. Maria Szczygieł – ukończyła Wyższą Szkołę Nauk Społecznych. Prezes Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Posiada duże doświadczenie i kompetencje w pracach na rzecz organizacji pozarządowych.
 12. Danuta Twardowska – posiada doświadczenie w handlu. Opiekun osób starszych. Czynnie bierze udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych oraz w spotkaniach dyskusyjnych klubu biblijnego w Parafii Św. Antoniego.
 13. Krystyna Wilk – mgr polityki społecznej, specjalista z zakresu organizacji pomocy społecznej. Wieloletnia działaczka społeczna. Współorganizatorka Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od 13 lat jego Prezes. Radna Rady Miejskiej przez dwie kadencje. Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przewodnicząca I kadencji Tomaszowskiej Rady Seniorów.


Zebranie wyborcze odbędzie się 6 czerwca o godz. 12.00 w siedzibie Centrum Usług Społecznych przy ul. Św. Antoniego 55.
2019-05-28 10:14 2023