Ładowanie strony...
MENU

Spotkan ie Przedstawicieli Lokalnych Rad Seniorów

26 czerwca na zaproszenie Wojewody Łódzkiego Pana Karola Młynarczyka odbyło się spotkanie w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi z przedstawicielami lokalnych rad seniorów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Tematem przewodnim spotkania były działania podejmowane przez Ministerstwo oraz Wojewodę Łódzkiego na rzecz osób starszych, główne założenia "Strategii rozwoju usług społecznych, polityki publicznej do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.)", a także lokalne plany deinstytucjonalizacji wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Nasze miasto reprezentowały Panie Maria Szczygieł, Barbara Adamczyk, Krystyna Muchlada oraz Elżbieta Wróbel - Gniewicz - członkinie III kadencji Tomaszowskiej Rady Seniorów.
2023-06-27 07:38 447