Ładowanie strony...
MENU

Tomaszowskie Centru Usług Społecznych dla seniorów już otwarte

5 października miało miejsce oficjalne otwarcie Tomaszowskiego Centrum Usług Społecznych dla seniorów przy ul. Św. Antoniego 55 (budynek dawnej "Przyjaźni").
Podczas dnia otwartego 6 października wszyscy mieszkańcy mogli zwiedzić pomieszczenia przeznaczone na Dom Dziennego Pobytu oraz klub seniora. Podczas tego dnia zaprezentowali się partnerzy programu: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (prace  grupy  „Spryciarek”  i występ chóru „Jesienne Słowiki”), Fundacja Nu Med (mierzenie ciśnienia i poziomu krwi, analiza składu ciała oraz pokaz pierwszej pomocy), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  (pracownicy udzielali informacji o planowanych działaniach i możliwości uczestnictwa w zajęciach).
Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych  powstało dzięki otrzymanemu prawie 5 - milionowego dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W nowocześnie wyposażonych salach realizowane będą warsztaty organizowane przez stowarzyszenia senioralne będące partnerami projektu.  W ofercie znajdują się zajęcia ruchowe, warsztaty muzyczne, rękodzieła, teatralne, florystyczne, kulinarne, z zakresu bezpieczeństwa oraz spotkania dotyczące edukacji zdrowotnej.  Organizowane będą również wyjazdy kulturalne do teatru czy kina lub na basen.
W najbliższym czasie uruchomiona zostanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Zakupione zostaną tzw. „przyciski sos” zapewniające bezpieczeństwo osobom chorym, którzy nie opuszczają miejsca swojego zamieszkania. Stowarzyszenia senioralne będą prowadzić różnego rodzaju warsztaty i spotkania odpowiadające zainteresowaniom uczestników. Opiekunowie osób niesamodzielnych zostaną wzbogaceni o niezbędną wiedzę zdobytą podczas przeprowadzonych spotkań z dietetykiem, pielęgniarką, rehabilitantem czy psychoonkologiem. Cały czas prowadzony jest nabór osób chcących skorzystać z oferowanego, różnorodnego wsparcia.
Zgłoszenia przyjmowane są przez pracowników socjalnych, w Krajowym Stowarzyszeniu Seniorów „Pasja”, w Szkole Podstawowej nr 10, w Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, św. Antoniego 21 oraz w Klubie Seniora „Słoneczna Jedynka” ul. Maya 11/13.
 
Nad całością realizacji projektu oraz współpracą z Partnerami projektu czuwa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim. Partnerzy projektu: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gmina Tomaszów Mazowiecki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacja Mu-Med, Krajowe Stowarzyszenie Seniorów „Pasja”, Polski Związek Emerytów Rencistów Inwalidów.  
2018-10-08 09:15 1282