Ładowanie strony...
MENU

Uchwalono Miejski Program Działań na Rzecz Seniorów

Radni Miejscy przyjęli przedłożoną przez służby prezydenta miasta uchwałę z Miejskim Programem Działań na Rzecz Seniorów na 2021 rok „Tomaszów dla Seniorów”, który został opracowany jako odpowiedź na wyzwania wynikające z procesów demograficznych i społecznych, czego efektem jest rosnący udział osób powyżej 60 roku życia w ogólnej liczbie ludności.

Głównym celem programu jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom seniorów, budowanie środowiska przyjaznego seniorom dostosowanego do ich potrzeb, a także aktywizacja społeczna oraz utrzymanie i poprawa kondycji fizycznej. Program jest kontynuacją działań podejmowanych na rzecz seniorów w Tomaszowie Mazowieckim. Opracowanie programu wynika także z uchwalonej „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020”.

Program jest skierowany do mieszkańców Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i ma istotne znaczenie dla realizacji celów polityki senioralnej w skali lokalnej.
2020-11-27 12:22 694