Ładowanie strony...
MENU

Zdecyduj gdzie pojawią się nowe ławki

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu „Usytuowania ławek na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”

 

Konsultacje odbędą się w okresie od 20 marca do 20 kwietnia 2018 roku
w następującej formie:

 

 • dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez zgłaszanie uwag i opinii na formularzu konsultacji;
 • dla Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim w formie protokołowanego spotkania;
 • dla mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego poprzez zgłaszanie uwag
  i opinii na formularzu konsultacji.

 

Cel:

 • podnoszenie komfortu życia mieszkańców;
 • dostosowanie infrastruktury do życia seniorów;
 • możliwość odpoczynku w miejscach publicznych;
 • zachęcanie mieszkańców do aktywnego stylu życia;
 • współdecydowanie w procesie zagospodarowania przestrzeni miejskiej.

 

Formularz konsultacji znajduje się:

 • na stronie internetowej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim www.tomaszow-maz.pl w zakładce „Nasze sprawy – organizacje pozarządowe”;
 • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne”;
 • w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, ul. P.O.W. 10/16.

 

Wypełniony formularz można przekazać:

 • drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) na adres:
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
ul. POW 10/16
97-200 Tomaszów Mazowiecki

 • drogą elektroniczną na adres wsp@tomaszow-maz.pl
 • osobiście do siedziby Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia (adres wskazany powyżej) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

 Uwagi i opinie z datą wpływu po 20 kwietnia 2018 roku nie będą rozpatrywane.

 

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

2018-03-22 10:37 1890

Pliki do pobrania